"Suva" i "mokra" frakcija otpada
"Suva" i "mokra" frakcija otpada

"Suva" i "mokra" frakcija otpada

Primarna selekcija - ‘’suva’’ i ‘’mokra’’ frakcija otpada Sa ciljem sprovođenja koncepta primjene...

Biljni i kabasti otpad
Biljni i kabasti otpad

Biljni i kabasti otpad

Shodno Odluci  o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritor...

Reciklažna dvorišta
Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Pored odlaganja komunalnog otpada u posudama raspoređenim na području grada, građani od kraja 2011. ...

Polupodzemni kontejneri
Polupodzemni kontejneri

Polupodzemni kontejneri

U cilju efikasnijeg i boljeg održavanja higijene na javnim površinama i primjene savremene tehnologi...

Mobilno reciklažno dvorište
Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

Krajem 2019. godine nabavljeno je i stavljeno u funkciju prvo mobilno reciklažno dvorište. Ovaj sadr...

E-račun

Prijavite se da primate račun putem maila
Pomoć?
Dobro došli

Dobro došli!

O nama

Riječ direktora

O nama

S obzirom na kontinuirano širenje grada, a samim tim i povećanje površina za čišćenje, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena.

Cilj nam je da Vas i na ovaj način upoznamo sa poslovima koje obavljamo, kao i da obezbijedimo transparentan rad Društva. Iskustva sa terena i kontakti sa građanima pokazuju da je trenutno stanje zadovoljavajuće, a uz naše napore i saradnju građana trudićemo se da u narednom periodu postignemo još više i stanje čistoće grada podignemo na još veći nivo. Za kvalitetno obavljanje poslova, potrebno je posebno istaći i dobru saradnju sa Glavnim gradom - Podgorica, Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Agencijom za zaštitu životne sredine, kao i drugim srodnim institucijama kod nas i u inostranstvu. Hvala!

Dobro došli

Dobro došli!

Certificate Certificate Certificate
USLUGE

NAŠE USLUGE

Usluge

Redovno sakupljanje i transport komunalnog otpada, manuelno čišćenje javnih površina, uklanjanje nepropisno odloženog otpada i sl, samo su neki od svakodnevnih poslova koji su povjereni ovom Društvu, a doprinose zadovoljavajućem nivou čistoće glavnog grada i gradskih opština.

STATISTIKA

Upoznajte se sa brojkama

Statistika
242
Podzemnih kontejnera
4178
Nadzemnih kontejnera
6
Reciklažnih dvorišta
Phone
Kasper

Zajedno, brzo i lako do čistije okoline.

Kasper

Preuzmite mobilnu aplikaciju, fotografišite i prijavite nelegalno odložen otpad na teritoriji glavnog grada. Informišite se o reciklažnim dvorištima i o lokacijama podzemnih i nadzemnih kontejnera.

Phone
docx file PDF