Nastavak akcije

Ekipe Čistoće će sjutra (10.05.2024.) u prvoj smjeni biti angažovane uz nikšićku magistralu, u Komanima i Marezi; dok će u drugoj smjeni raditi u naseljima Konik i Stara Zlatica.

Podsjećamo da u sklopu akcije omogućavanja adekvatnog odlaganja otpada, pozivom na broj dispečerske službe 067/207-720, građani mogu dobiti informaciju kada će autokiperi i radne mašine biti u njihovom dijelu grada.

Naglašavamo da je potrebno da građani, u koordinaciji putem telefona sa poslovođom Čistoće (dogovor vremena i tačne lokacije gdje se mašine nalaze u datom trenutku) donesu otpad do određene lokacije i predaju ekipama Čistoće.

docx file PDF