Bakground image
Projekti

Projekti

Mobilno

Mobilno reciklažno dvorište

Krajem 2019. godine nabavljeno je i stavljeno u funkciju prvo mobilno reciklažno dvorište. Ovaj sadržaj otvoren je svakog dana od 9 do 19 sati i omogućava građanima da iz svojih stambenih jedinica odlažu pojedine vrste opasnog i neopasnog otpada koji produkuju u svojim domaćinstvima.

Mobilno reciklažno dvorište podijeljeno je na dva dijela. Manji dio opremljen je posudama za privremeno skladištenje jestivih ulja, starih ljekova, baterija i akumulatora, električnog i elektronskog otpada i fluorescentnih cijevi.

Veći dio ima pristup sa prednje strane, sa bočne strane ima 8 prilagođenih otvora, a opremljen je plastičnim posudama za privremeno skladištenje papira, kartona, plastike, PET ambalaže, Al limenki, metala i stakla.

Nabavkom i stavljanjem u funkciju mobilnog reciklažnog dvorišta, prvenstveno će se obezbijediti prostor da i građani iz centralnog gradskog jezgra mogu pravilno da odlažu otpad, imajući u vidu da je ovaj dio grada lišen prostora gdje se može izgraditi klasično reciklažno dvorište, pa se implementacijom manjeg mobilnog reciklažnog dvorišta, kojeg karakteriše praktičnost odlaganja i ekonomičnost prikupljanja, eliminiše i taj hendikep.

docx file PDF