Bakground image
Projekti

Projekti

Biljni

Biljni i kabasti otpad

Shodno Odluci  o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, Čistoća će od ponedeljka 1. marta velike kontejnere namijenjene za odlaganje biljnog i kabastog otpada postavljati prema sljedećem rasporedu:

                                                                   Termini postavljanja:            

 RECIKLAŽNO DVORIŠTE                        PONEDELJAK - PETAK                           Posude za:

ZABJELO – Ulica Iva Vizina ....................         07:00 – 21:00 ................................ Biljni / Kabasti

TOLOŠI – Bulevar Mihaila Lalića ...................    07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

DONJA GORICA – Ulica Kritskog odreda ...........07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

ZLATICA – Orjenska ulica ........................         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

KONIK – Ulica Husinskih rudara ...............         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

GORIČANI – Opština u okviru
Glavnog grada Golubovci ..........................         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

Kako na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci postoje privremena odlagališta za odlaganje biljnog otpada, ne postoji potreba postavljanja posude za biljni otpad na reciklažnom dvorištu Goričani.


Od petka u 17h do subote u 17h, kontejneri će se nalaziti na sljedećim lokacijama:                                             

1.  Beri - Berski put, u blizini škole stranih jezika ,,QSI“ ............................................... Biljni / Kabasti

2. Ulica Vojvođanska - kod crkve Sv. Đorđa ................................................................. Biljni / Kabasti

3. Nikšićka magistrala - 150m od štamparije ,,Stratus“ ka Nikšiću ................................ Biljni / Kabasti

4. Raskrsnica ulica Mašana Božovića i Boška Buhe .................................................... Biljni / Kabasti

5. Stara Varoš - Ulica Špira Mugoše bb, kod igrališta ................................................... Biljni / Kabasti


Od subote u 17h do nedjelje u 17h, kontejneri će se nalaziti na sljedećim lokacijama:

Ugao ulica IX Crnogorske brigade i Ljubotinske brigade ................................................. Biljni / Kabasti

Zagorič - južna strana groblja ...................................................................................... Biljni / Kabasti

Ulica Marka Mašanovića - preko puta broja 5 ............................................................... Biljni / Kabasti

Petrovačka magistrala - početak ulice Popa Boška Popovića, u blizini broja 1 ................ Biljni / Kabasti

Ulica Cvijetna, kod trafostanice – raskrsnica sa ulicom Miodraga Bulatovića ................... Biljni / Kabasti

Apelujemo na građane da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski u postavljene kontejnere, doprinesemo da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat.

docx file PDF