Bakground image
Projekti

Projekti

Biljni

Biljni i kabasti otpad

Shodno Odluci  o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, Čistoća će od ponedeljka 1. marta velike kontejnere namijenjene za odlaganje biljnog i kabastog otpada postavljati prema sljedećem rasporedu:

                                                                   Termini postavljanja:            

 RECIKLAŽNO DVORIŠTE                        PONEDELJAK - PETAK                           Posude za:

ZABJELO – Ulica Iva Vizina ....................         07:00 – 21:00 ................................ Biljni / Kabasti

TOLOŠI – Bulevar Mihaila Lalića ...................    07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

DONJA GORICA – Ulica Kritskog odreda ...........07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

ZLATICA – Orjenska ulica ........................         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

KONIK – Ulica Husinskih rudara ...............         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

GORIČANI – Opština u okviru
Glavnog grada Golubovci ..........................         07:00 – 21:00 ............................... Biljni / Kabasti

Kako na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci postoje privremena odlagališta za odlaganje biljnog otpada, ne postoji potreba postavljanja posude za biljni otpad na reciklažnom dvorištu Goričani.

Od petka u 17h do subote u 17h, kontejneri će se nalaziti na sljedećim lokacijama:                                             

1. Beri - u blizini škole stranih jezika ,,QSI“ ................................................................ Biljni / Kabasti

2. Donja Gorica - Ulica Vojvođanska - u blizini crkve Sv. Đorđa ..................................... Biljni / Kabasti

3. Zelenika, petrovačka magistrala, početak ul. Popa Boška Popovića ........................... Biljni / Kabasti

4. Tološi, ugao ulica Knjaza Danila i Blaža Raičkovića ................................................. Biljni / Kabasti

5. Zabjelo, ugao ulica Princeze Ksenije i Đura Jakšića ................................................. Biljni / Kabasti


Od subote u 17h do nedjelje u 17h, kontejneri će se nalaziti na sljedećim lokacijama:

Stari aerodrom, Cvijetna ulica .................................................................................... Biljni / Kabasti

Stari aerodrom - Ulica Veljka Vlahovića ....................................................................... Biljni / Kabasti

Zagorič - Ulica Ludvika Kube, kod igrališta ................................................................... Biljni / Kabasti

Konik - Ulica Mašana Mašanovića .............................................................................. Biljni / Kabasti

Apelujemo na građane da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski u postavljene kontejnere, doprinesemo da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat.

docx file PDF