Background image
Nabavke

Nabavke


Naručilac u skladu sa ZJN (Sl.list CG br. 74/19) objavljuje na Portalu javnih nabavki CEJN ( https://cejn.gov.me/tenders ) tenderske dokumentacije, pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije, odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluke o poništenju postupka i ugovore zaključene sa izabranim ponuđačima, kao i postupke jednostavnih nabavki procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou jednake ili veće od 5.000,00 eura


28.10.2022.
PRODAJA VOZILA

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

27.08.2021.
Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

27.08.2021.
Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ( “Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020,074/20 od 23.07.2020)

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.13/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.14/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.15/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.16/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.17/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.18/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.19/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.01/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.02/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.03/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.04/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.05/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.06/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.07/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.08/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.09/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.10/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.11/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.12/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.13/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.14/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.15/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.1/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Izmijenjeni javni poziv br. 01/15 (izmijenjena tenderska dokumentacija) za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.2/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.3/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.4/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.5/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.6/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.7/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 8/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 9/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 10/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 11/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 12/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 13/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 14/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 15/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 16/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 17/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 18/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 19/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 20/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 21/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva i autogasa

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU opreme za reciklažno dvorište

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju reciklažnog dvorišta po sistemu ''ključ u ruke''

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

27.08.2021.
Pravilnik o nacinu sprovodjenja jednostavnih nabavki

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

27.08.2021.
Pravilnik o postupku sprovođenja nabavki male vrijednosti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje


Hitna nabavka HN01/19

11.12.2020.
Ugovor za partiju 3 možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Ugovor za partiju 1 i 2 možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Obavještenje o ishodu hitne nabavke možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Odluku o pokretanju postupka možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

docx file PDF