Zajedno do čistijeg grada

Sa ciljem da građanima omogućimo da na adekvatan način odlažu otpad, kako bi se spriječilo nelegano odlaganje otpada i devastiranje prostora, organizovali smo akciju, na način što će građani pozivom na broj dispečerske službe ovog Društva 067/207-720, moći dobiti informaciju kada će autokiperi i radne mašine biti u njihovom dijelu grada, u cilju sakupljanja biljnog i kabastog otpada.

Danas (26.april) u drugoj smjeni mehanizacija će raditi u naseljima Zagorič, Stara Zlatica i Kruševac. Sjutra (27.april) u prvoj smjeni će biti angažovani u Opštini Zeta i naselju Konik, a u drugoj smjeni u Donjoj i Gornjoj Gorici, Kakarickoj gori i Ibričevini.

Dakle, danas i sjutra, stanovnici navedenih djelova grada moći će direktno da iznesu otpad i predaju ekipama Čistoće, a sve u koordinaciji putem telefona sa poslovođom Čistoće (dogovor vremena i tačne lokacije gdje se mašine nalaze u datom trenutku).

docx file PDF