Završeno čišćenje Ćemovskog polja

Ekipe Čistoće završile su danas čišćenje dijela Ćemovskog polja iza stočne pijace.

Sa lokacije koja je prepoznata kao mjesto na kojem se nepropisno odlaže otpad od strane pojedinih građana, uz angažovanje mehanizacije uklonjeno je cca 400m³ raznog otpada, nakon čega je grupa radnika uklonila i 125 vreća sitnog komunalnog otpada.

Kako bi Ćemovsko polje, ali i druge javne prostore, sačuvali od nepropisnog odlaganja otpada, neophodna je saradnja građana pa apelujemo da svi budemo odgovorni i koristimo mjesta predviđena za namjensko odlaganje otpada.

docx file PDF