Detaljno očišćeno i uklonjen nataloženi materijala iz korita Savinog i Markovog potoka

Programom rada Čistoće je za ovu godinu, kako je bila praksa i prethodnih, planirana aktivnost detaljnog čišćenja i uklanjanja nataloženog materijala iz korita gradskih rijeka. Nakon dobijene saglasnosti, ovi poslovi su prethodnih dana realizovani, a danas kompletirani, u Savinom i Markovom potoku.

Tokom radova na ovim prostorima je bila angažovana mehanizacija sa ciljem čišćenja nataloženog materijala, kao i nepropisno odloženog kabastog i drugog otpada iz korita, ali i zaposleni koji su manuelno uklanjali otpad iz pojedinih djelova potoka.

U Savinom potoku su se radovi sprovodili parcijalno - od mosta u Ulici Goce Delčeva do mosta u Ulici X crnogorske brigade; od mosta u Ulici CASNO-a do mosta u Ulici Franca Rozmana i 200 metara uzvodno od mosta u Ulici Vasa Bracanova. Sa ovih lokaliteta uklonjeno je ukupno 200 kiperskih tura raznog otpada, a nekoliko dana je bilo angažovano i 10 zaposlenih na manuelnom čišćenju određenih djelova. Rezultat čišćenja Markovog potoka je uklonjenih 15 kiperskih tura otpada, koji je sakupljan uglavnom mašinski, dok je u pojedinim djelovima potoka bilo neophodno angažovanje 6 radnika koji su manuelno uklanjali otpad. Još jednom apelujemo da se otpad odlaže na predviđena mjesta uz podsjećanje da nesavjesno postupanje pojedinaca umanjuje trud i uložena sredstva našeg Društva i Glavnog grada, kao i građana koji se odgovorno odnose prema životnoj sredini.

docx file PDF