Zapaljen kontejner u Dalmatinskoj ulici

Jutrošnjim obilaskom terena u Dalmatinskoj ulici smo zatekli potpuno uništen - zapaljen plastični kontejner namijenjen za odlaganje 'suve' frakcije komunalnog otpada.

Iako smo više puta ukazivali na potrebu dodatne odgovornosti tokom zimskih mjeseci, kada odlaganje zapaljivih materija u kontejnere dovodi do ovakvih situacija, očigledno je da se pojedinci i dalje oglušuju o naše molbe. Kontejner je brzom reakcijom nadležne službe zamijenjen, a mi se nadamo da se ove pojave neće ponavljati ubuduće.

Grupa radnika danas je čistila otpad koji je ostao na obali Morače nakon povlačenja vode, na potezu od mosta Union bridge do Sastavaka, a tokom akcije je uklonjeno i nelegalno odlagalište otpada formirano na obali. Zbog nepristupačnog terena nije bilo moguće idealno očistiti navedeni potez, a uklonjeno je 200 vreća komunalnog i manja količina kabastog otpada. Poslovi uklanjanja lišća i drugog sitnog otpada sa javnih površina sprovođeni su u blokovima V, VI i IX, dok su ekipe poslove pojačanog čišćenja javnih površina obavljale u blokovskim površinama u Bulevaru Save Kovačevića, duž Bulevara Srđana Aleksića (zelena površina između bulevara, doma zdravlja i centralnog parka) i duž Bulevara Crnogorskih serdara.

docx file PDF