Uvodna riječ

Dobrodošli na sajt "Čistoća" d.o.o.


Cilj nam je da Vas i na ovaj način upoznamo sa poslovima koje obavljamo, kao i da obezbijedimo transparentan rad Društva. Redovno sakupljanje i transport komunalnog otpada, manuelno čišćenje javnih površina, uklanjanje nepropisno odloženog otpada i sl, samo su neki od svakodnevnih poslova koji su povjereni ovom Društvu, a doprinose zadovoljavajućem nivou čistoće glavnog grada i gradskih opština.

S obzirom na kontinuirano širenje grada, a samim tim i povećanje površina za čišćenje, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena. Iskustva sa terena i kontakti sa građanima pokazuju da je trenutno stanje zadovoljavajuće, a uz naše napore i saradnju građana trudićemo se da u narednom periodu postignemo još više i stanje čistoće grada podignemo na još veći nivo.

Za kvalitetno obavljanje poslova, potrebno je posebno istaći i dobru saradnju sa Glavnim gradom - Podgorica, Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Agencijom za zaštitu životne sredine, kao i drugim srodnim institucijama kod nas i u inostranstvu.

Uspješnom izvršavanju poslova i zadataka Društva, najveći doprinos su dali radnici - neposredni izvršioci poslova, što je posebno važno ako se ima u vidu da poslove obavljaju u tri smjene, na otvorenom prostoru i u svim vremenskim uslovima.
Za dalji uspješan nastavak održavanja čistoće grada, u narednom periodu, u prvom redu očekujemo nastavak uspješne saradnje sa građanima i pravnim licima, posebno u dijelu poštovanja mjesta i vremena odlaganja otpada, kao i urednijeg izmirivanja obaveza po osnovu usluga odvoza otpada.

Hvala!

Izvršna direktorica,
Daca POPOVIĆ