Naslovna

Dobrodošli na sajt "Čistoća" d.o.o.


Cilj nam je da Vas i na ovaj način upoznamo sa poslovima koje obavljamo, kao i da obezbijedimo transparentan rad Društva. Redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, manuelno čišćenje javnih površina, uklanjanje nepropisno odloženog otpada i sl, samo su neki od svakodnevnih poslova koji su povjereni ovom Društvu, a doprinose zadovoljavajućem nivou čistoće glavnog grada i gradskih opština.

S obzirom na kontinuirano širenje grada, a samim tim i povećanje površina za čišćenje, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena. Iskustva sa terena i kontakti sa građanima pokazuju da je trenutno stanje zadovoljavajuće, a uz naše napore i saradnju građana trudićemo se da u narednom periodu postignemo još više i stanje čistoće grada podignemo na još veći nivo.

Opširnije...

Najnovije..
16. 02. 2018.

Posjeta učenika OŠ ’’Vuk Karadžić’’ reciklažnom dvorištu

Kategorija: Novosti
Tri odjeljenja učenika četvrtog razreda OŠ ’’Vuk Karadžić’’, posjetili su danas reciklažno dvorište koje se nalazi se u Ulici Iva Vizina na Zabjelu.
15. 02. 2018.

Održana edukativna radionica u OŠ ’’Sutjeska’’

Kategorija: Novosti
Danas su predstavnici Čistoće posjetili OŠ ’’Sutjeska’’ i tom prilikom održali edukativnu radionicu na temu pravilnog upravljanja otpadom, selektovanja otpada i primjene reciklaže.Sa učenicima je tokom jednog školskog časa, kroz kratku prezentaciju i praktične primjere selektovanja otpada, zaključeno da je pravilno postupanje otpadom i njegovo recikliranje veoma važno i neophodno, ukoliko želimo da našu zemlju sačuvamo za buduće generacije.
14. 02. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa ’’Čistoća’’ d.o.o.

Kategorija: Novosti
Kako bi, pored brojnih apela, pokušali da utičemo na svijest pojedinaca koji otpad odlažu oko kontejnera i na javne površine, Društvo je na jednom broju lokacija prethodnih dana, nakon čišćenja postavilo i table upozorenja o zabrani odlaganja otpada na nedozvoljenim mjestima.Table su postavljene u ulicama Miladina Popovića i AVNOJ-a, kod škole na Barutani i na Zlatici (iza Zlatičke šume, uz prugu).Nadamo se da će ovaj vid upozorenja uticati na promjenu navika nesavjesnih pojedinaca koji su...
26. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 26. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije danas u prvoj smjeni čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zagorič i Zelenika, a ovi poslovi će u drugoj smjeni biti nastavljeni na Starom aerodromu.Uz angažovanje mehanizacije, ekipe su juče u prvoj smjeni sa 20 lokacija uklonile nelegalno odložen otpad oko kontejnera i sa javnih površina u naselju Konik, a 30 lokacija je sanirano u naseljima Kruševac, Donja i Gornja Gorica.
15. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 15. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Grupa radnika je danas angažovana na pojačanom čišćenju javnih površina – sakupljanju otpada na prostoru naselja Masline i Doljani.U sklopu navedenih aktivnosti radnici su bili angažovani i na uklanjanju nepropisno odloženog otpada u blizini Mosorskog izvora u Doljanima.Nažalost, nije prvi put da se na ovoj lokaciji, od strane nesavjesnih pojedinaca, otpad odlaže na ovaj način, a tokom današnjeg čišćenja uklonjeno je 5 kesa uglavnom komunalnog otpada.
29. 12. 2017.

Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja

Kategorija: Novosti
''Čistoća'' d.o.o. Podgorica objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja.
08. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 08.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Juče je u Hercegovačkoj ulici postavljeno sedam novih betonskih korpi, ali je nažalost već jutros jedna polomljena od strane nepoznatih počinilaca.