Novosti

Broj čitanja: 32
15. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 15. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Grupa radnika je danas angažovana na pojačanom čišćenju javnih površina – sakupljanju otpada na prostoru naselja Masline i Doljani.
U sklopu navedenih aktivnosti radnici su bili angažovani i na uklanjanju nepropisno odloženog otpada u blizini Mosorskog izvora u Doljanima.
Nažalost, nije prvi put da se na ovoj lokaciji, od strane nesavjesnih pojedinaca, otpad odlaže na ovaj način, a tokom današnjeg čišćenja uklonjeno je 5 kesa uglavnom komunalnog otpada. 

Poslovi pojačanog čišćenja javnih površina prethodnih dana obavljani su i uz magistralni pravac Podgorica-Božaj, odakle je sakupljeno 50 kesa otpada, kao i uz Ulicu Veljka Vlahovića odakle je uklonjeno 80 kesa raznog otpada. 

Uklanjanje zemlje i drugog sitnog otpada uz ivičnjake saobraćajnica, uz angažovanje autočistilice, prethodna dva dana obavljano je u dijelu grada preko Morače i u Zagoriču.

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi se danas u prvoj smjeni obavljaju u naseljima Masline i Stari aerodrom.

Pražnjenje kontejnera se na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada vrši redovno, prema utvrđenoj dinamici.