Background image
O nama

O nama

Društvo posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" - Podgorica

Skraćeni naziv Društva je: "Čistoća" d.o.o. - Podgorica

Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Zetskih vladara bb.

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50669251.

Društvo obavlja poslove:

38.1 - sakupljanje otpada

38.11 - sakupljanje bezopasnog otpada:

          - održavanje i čišćenje javnih površina

          - sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada za potrebe korisnika usluga

          - sakupljanje i promet sekundarnih sirovina.

Društvu su povjereni i poslovi obavljanja komunalne djelatnosti:

96.09 - zbrinjavanje i tretman napuštenih kućnih ljubimaca

81.21 - održavanje javnih toaleta (u Kraljevom parku i u podzemnom prolazu na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog).

Navedene djelatnosti su od javnog interesa.

 

Pored ovih, Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

33.11 - održavanje i promet posuda za komunalni otpad za potrebe trećih lica

45.20 - održavanje i opravka transportnih sredstava i građevinske mehanizacije za potrebe trećih lica

43.99 - prevoz i promet robe u drumskom saobraćaju i izvođenje radova građevinskom mehanizacijom, za potrebe trećih lica

49.41 - utovar, transport i odlaganje neopasnog otpada po zahtjevima trećih lica

43.11 - uklanjanje objekata, građevinski iskopi i ostali građevinski radovi

77.39 - iznajmljivanje komunalne opreme

68.20 - iznajmljivanje nekretnina

70.21 - konsalting i menadžment poslovi

71.1 - nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova od trećih lica

36.00 - transport pijaće vode i pranje površina po zahtjevima trećih lica

81.30 - čišćenje obala vodotoka

96.09 - zbrinjavanje i boravak pasa – kućnih ljubimaca po zahtjevima trećih lica.

Osnovni oblici organizovanja Društva su sektori, i to:

1. Sektor za tehničko-operativne poslove

2. Sektor za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove

U Sektoru za tehničko-operativne poslove obavljaju se poslovi iz osnovne djelatnosti koji su od javnog interesa, a sektor je organizovan na sljedeći način:

- Služba za sakupljanje, transport i javnu higijenu

- Služba održavanja vozila i mehanizacije

- Služba eksploatacije vozila i mehanizacije

U Sektoru za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove obavljaju se računovodstveni, finansijski, komercijalni, opšti I pravni poslovi, a u okviru Sektora rade sljedeće službe:

- Služba računovodstva

- Služba finansija

- Služba naplate

- Služba komercijale

- Služba za ljudske resurse i pravne poslove

- Služba zaštite, obezbjeđenja i opštih poslova

- Služba za upravljanje otpadom, plan, analizu i investicije

- Odjeljenje za upravljanje otpadom

- Odjeljenje za plan, analizu i investicije

VD izvršnog direktora

Denis Hot, dipl.inž.maš.
020/625-463
067/609-599
067/609-390

Pomoćnik izvršnog direktora - Sektor za tehničko-operativne poslove

mr Slobodanka Čabarkapa
020/625-415

Pomoćnik izvršnog direktora - Sektor za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove

Vojin Katnić, dipl.ecc
020/625-463

Sekretar Društva

Marina Vujanović, dipl.pravnik
625-415 / lokal 262

Savjetnik izvršnog direktora

Senada Mulešković, spec.inž.prim.rač
625-415 / lokal 137

Savjetnik izvršnog direktora

mr Tijana Perović
625-415 / lokal 106

Službenik za javne nabavke

Ana Vukčević, dipl.ecc
625-415 / lokal 131

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik Odbora direktora:

Milan Vukadinović

ODBOR DIREKTORA

Članovi:

Zemka Striković

Aleksandar Rašović

Sanja Komnenić

Srđan Pejović

docx file PDF