Uprava

Izvršna direktorica:
Daca Popović, dipl.ecc.
kontakt telefon: 625-349, 625-415

Pomoćnik izvršnog direktora - Sektor za tehničko-operativne poslove:

Kontakt telefon: 625-415 / lokal 106

Pomoćnik izvršnog direktora-Sektor za ekonomsko – finansijske, opšte i pravne poslove:
Vojin Katnić, dipl.ecc.
kontakt telefon: 625-415 / lokal 107

Sekretar Društva
Ljubiša Marković, dipl.pravnik
kontakt telefon: 625-415 / lokal 111

PR menadžerka
Senada Mulešković, spec.inž.prim.rač.
kontakt telefon: 625-415 / lokal 137

Odbor direktora

Predsjednik Odbora direktora:
mr Nebojša Obradović
Članovi
:
Vukosava Bašanović
Suljo Alivodić
Isen Gaš
Veselin Mijović