Reciklažna dvorišta

Pored odlaganja kom. otpada u posudama raspoređenim na području grada, građani od kraja 2011. godine imaju mogućnost da pojedine vrste neopasnih i opasnih otpada, koje stvaraj u svojim domaćinstvima, bez naknade odlažu na pet reciklažnih dvorišta – u Ulici Iva Vizina na Zabjelu, Bulevaru Mihaila Lalića u Tološima, u Ulici Husinskih rudara na Koniku, u Orijenskoj ulici na Zlatici i u Ulici Kritskog odreda u Donjoj Gorici. 

U proteklom periodu ovi prostori su u potpunosti opravdali svoje postojanje, o čemu svjedoče i značajne količine odloženog otpada koje su donijeli građani Podgorice, koji su prepoznali i svojim radnjama prihvatili potrebu postojanja ovakvih sadržaja.
 
Ovi prostori namijenjeni su za besplatno odlaganje predviđenih vrsta otpada svakog dana od 07 do 21 sat.
 
Na reciklažnim dvorištima obezbijeđene su posude za: papir, plastični krupni otpad, kartonsku ambalažu, PET ambalažu, Al limenke, polietilenske folije, ambalažno staklo, otpadno ravno staklo, gume, drvni otpad, stiropor, metalni krupni otpad, bijelu tehniku, jestiva i otpadna motorna ulja, stara ulja, stare akumulatore, uljne filtere, fluorescentne cijevi, otpadne boje i lakove, stare baterije, elektronski otpad, stare ljekove.
 
Dosadašnja iskustva su pokazala da se, očekivano, najviše odlaže papir, staklo, drvni otpad, elektronski otpad, dijelom gume i električni uređaji, mada nijesu zanemarljive ni odložene količine drugih vrsta otpada. Ovako sakupljen otpad se, zavisno od vrste, dalje odvozi na mjesta predviđena za njegov dalji tretman.
Društvo je od početka rada reciklažnih dvorišta, redovnim saopštenjima putem štampanih i elektronskih medija, radilo na kontinuiranom informisanju građana o mogućnostima besplatnog odlaganja otpada, kao i o vrstama i terminima odlaganja otpada.
 
Očekivanja su da građani Podgorice počnu sve više da koriste ova reciklažna dvorišta, na način što će donositi i odlagati u posebne posude ili spremišta one vrste otpada koje stvaraju u svojim domaćinstvima, a koje se ne mogu odlagati u posudama postavljenim na javnim površinama na prostoru Glavnog grada.