Privremena odlagališta

Stanovnicima Glavnog grada i Gradskih opština Tuzi i Golubovci omogućeno je da biljni i kabasti otpad odlažu na 12 predviđenih lokacija.

Lokacije na kojima su postavljena privremena odlagališta su sljedeće:

MZ Tološi - Vranići (na raskršću puteva prema Gornjim Vranićima i naselju Malo brdo)

MZ Donja i Gornja Gorica - ul. Miloja Pavlovića 
                                            - preko puta servisa "Renault alliance" 

MZ Zabjelo -  ul. Jovana Joza Vukčevića  (preko puta broja 23)                              
                    -  ul. AVNOJ-a (kod TK centra)

MZ Drač - ul. Hotska

MZ Konik - ul. Marka Mašanovića (preko puta br. 11) 

MZ Zagorič - ul. Ludviga Kube (preko puta br. 31)

MZ Zlatica, Proleter i Jedinstvo - u Orjenskoj ulici (preko puta broja 80)

MZ Masline
- Perojska ulica (kod br. 17)

MZ Zabjelo - Zelenika

GO Tuzi (Vladne, 400 m iza džamije)

Na navedenim lokacijama postavljeni su ograđeni prostori u kojima je omogućeno odlaganje biljnog otpada u zelenom dijelu i neopasnog kabastog otpada (dotrajale predmete iz domaćinstva, stari namještaj, djelove sanitarne opreme, dotrajale kućne aparate) u narandžastom dijelu.

Podsjećamo da je građanima i pravnim licima i dalje omogućeno da šut i zemljane iskope besplatno odlažu na odlagalištu Mojanski krst u GO Golubovci.
 
S obzirom da su obezbijeđeni prostori za propisno odlaganje otpada, apelujemo da se isti koriste kako je predviđeno i da se otpad ne odlaže na javne površine.