Organizacija

Osnovni oblici organizovanja Društva su sektori, i to:
1. Sektor za tehničko-operativne poslove
2. Sektor za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove

U Sektoru za tehničko-operativne poslove obavljaju se poslovi iz osnovne djelatnosti koji su od javnog interesa, a sektor je organizovan na sljedeći način:

- Služba za sakupljanje, transport i javnu higijenu
     Odjeljenje za sakupljanje i transport otpada
     Odjeljenje javne higijene
     Odjeljenje za zbrinjavanje napuštenih I izgubljenih kućnih ljubimaca
- Služba održavanja i eksploatacije vozila i mehanizacije
      Odjeljenje održavanja vozila i mehanizacije
      Odjeljenje eksploatacije vozila i mehanizacije

U Sektoru za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove obavljaju se računovodstveni, finansijski, komercijalni, opšti I pravni poslovi, a u okviru Sektora radi pet službi, i to:

- Služba finansija i komercijale
      Odjeljenje naplate
      Odjeljenje finansijske operative
      Odjeljenje komercijale i materijalnog poslovanja
- Služba računovodstva
- Služba za ljudske resurse i pravne poslove
- Služba zaštite, obezbjeđenja i opštih poslova
- Služba za plan, analizu, razvoj i investicije