Novosti

Str. 1 od 15  > >>
16. 02. 2018.

Posjeta učenika OŠ ’’Vuk Karadžić’’ reciklažnom dvorištu

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Tri odjeljenja učenika četvrtog razreda OŠ ’’Vuk Karadžić’’, posjetili su danas reciklažno dvorište koje se nalazi se u Ulici Iva Vizina na Zabjelu.

15. 02. 2018.

Održana edukativna radionica u OŠ ’’Sutjeska’’

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Danas su predstavnici Čistoće posjetili OŠ ’’Sutjeska’’ i tom prilikom održali edukativnu radionicu na temu pravilnog upravljanja otpadom, selektovanja otpada i primjene reciklaže.
Sa učenicima je tokom jednog školskog časa, kroz kratku prezentaciju i praktične primjere selektovanja otpada, zaključeno da je pravilno postupanje otpadom i njegovo recikliranje veoma važno i neophodno, ukoliko želimo da našu zemlju sačuvamo za buduće generacije.

14. 02. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa ’’Čistoća’’ d.o.o.

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Kako bi, pored brojnih apela, pokušali da utičemo na svijest pojedinaca koji otpad odlažu oko kontejnera i na javne površine, Društvo je na jednom broju lokacija prethodnih dana, nakon čišćenja postavilo i table upozorenja o zabrani odlaganja otpada na nedozvoljenim mjestima.
Table su postavljene u ulicama Miladina Popovića i AVNOJ-a, kod škole na Barutani i na Zlatici (iza Zlatičke šume, uz prugu).
Nadamo se da će ovaj vid upozorenja uticati na promjenu navika nesavjesnih pojedinaca koji su dosadašnjim načinom nepropisnog odlaganja otpada devalvirali napore koje ovo Društvo ulaže u dijelu održavanja čistoće javnih površina.

26. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 26. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije danas u prvoj smjeni čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zagorič i Zelenika, a ovi poslovi će u drugoj smjeni biti nastavljeni na Starom aerodromu.
Uz angažovanje mehanizacije, ekipe su juče u prvoj smjeni sa 20 lokacija uklonile nelegalno odložen otpad oko kontejnera i sa javnih površina u naselju Konik, a 30 lokacija je sanirano u naseljima Kruševac, Donja i Gornja Gorica.

15. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 15. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Grupa radnika je danas angažovana na pojačanom čišćenju javnih površina – sakupljanju otpada na prostoru naselja Masline i Doljani.
U sklopu navedenih aktivnosti radnici su bili angažovani i na uklanjanju nepropisno odloženog otpada u blizini Mosorskog izvora u Doljanima.
Nažalost, nije prvi put da se na ovoj lokaciji, od strane nesavjesnih pojedinaca, otpad odlaže na ovaj način, a tokom današnjeg čišćenja uklonjeno je 5 kesa uglavnom komunalnog otpada.

29. 12. 2017.

Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
''Čistoća'' d.o.o. Podgorica objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja.

08. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 08.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Juče je u Hercegovačkoj ulici postavljeno sedam novih betonskih korpi, ali je nažalost već jutros jedna polomljena od strane nepoznatih počinilaca.

Str. 1 od 15  > >>