Usluge po posebnim zahtjevima

''Čistoća'' d.o.o, shodno Odluci o održavanju čistoće, uklanja otpad isključivo sa javnih površina i nema obavezu uklanjanja otpada sa privatnih posjeda.

Međutim, ukoliko građani i pravna lica žele da im se izvrši usluga odvoza otpada sa privatnih posjeda, mogu se obratiti Društvu pisanim zahtjevom koji mogu predati na arhivi u ul. Zetskih vladara br. 4, poslati na fax. 625–349 ili mail jpc_pg@t-com.me.

Cjenovnik sakupljanja, transporta i odlaganja otpada, korišćenja usluga vozila i mehanizacije, čišćenja površina i iznajmljivanja posuda za otpad po posebnim zahtjevima korisnika usluga možete preuzeti ovdje