Djelatnost

Društvo posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" - Podgorica
Skraćeni naziv Društva je: "Čistoća" d.o.o. - Podgorica
Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Zetskih vladara bb.
Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 50669251.

Društvo obavlja poslove:
38.1 - sakupljanje otpada
38.11  - sakupljanje bezopasnog otpada:
            održavanje i čišćenje javnih površina
            sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada za potrebe korisnika usluga
            sakupljanje i promet sekundarnih sirovina. 

Društvu su povjereni i poslovi obavljanja komunalne djelatnosti:
96.09 - zbrinjavanje i tretman napuštenih kućnih ljubimaca
81.21  - održavanje javnih toaleta (u Kraljevom parku i u podzemnom prolazu na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog)

Navedene djelatnosti su od javnog interesa. 

Pored ovih, Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

33.11  - održavanje i promet posuda za komunalni otpad za potrebe trećih lica
45.20 -  održavanje i opravka transportnih sredstava i građevinske mehanizacije za potrebe trećih lica
43.99  - prevoz i promet robe u drumskom saobraćaju i izvođenje radova građevinskom mehanizacijom, za potrebe trećih lica
49.41  - utovar, transport i odlaganje neopasnog otpada po zahtjevima trećih lica
43.11  - uklanjanje objekata, građevinski iskopi i ostali građevinski radovi
77.39  - iznajmljivanje komunalne opreme
68.20  - iznajmljivanje nekretnina
70.21  - konsalting i menadžment poslovi
71.1    - nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova od trećih lica
36.00  - transport pijaće vode i pranje površina po zahtjevima trećih lica
81.30  - čišćenje obala vodotoka
96.09  - zbrinjavanje i boravak pasa – kućnih ljubimaca po zahtjevima trećih lica.