Novosti

<< <  Str. 2 od 15  > >>
07. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 07.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Radovi na lokaciji budućeg šestog reciklažnog dvorišta u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci su u završnoj fazi.

27. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 27.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
Kako bi se efikasnije prikupljao komunalni otpad, poboljšala higijena i izgled Podgorice, prethodnih dana je počela montaža 17 novih podzemnih kontejnera zapremine 3 m³.

20. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 20.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi su danas u prvoj smjeni obavljani u naseljima Konik i Zagorič, dok će u drugoj smjeni biti nastavljeni u opštini u okviru Glavnog grada Tuzi. 

13. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 13.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
S obzirom na obilne padavine, grupa radnika angažovana na ručnom čišćenju – metenju javnih površina, poslove uklanjanja lišća sa javnih površina i sa šahti danas obavlja pojačanim intenzitetom.

22. 10. 2017.

Iz Ribnice opet uklonjene velike količine otpada

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Grupa od 9 radnika danas je bila angažovana na uklanjanju komunalnog i drugog otpada iz korita rijeke Ribnice.
Ukupno je sakupljeno 150 kesa uglavnom komunalnog ali i drugih vrsta otpada.

13. 10. 2017.

Čišćenje korita rijeke Ribnice

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
S obzirom da su u koritu rijeke Ribnice, i pored naših brojnih apela, ponovo evidentirane određene količine otpada odloženog od strane nesavjesnih pojedinaca, danas je grupa od 8 radnika bila angažovana na čišćenju pristupačnih djelova korita, na potezu od restorana Ribnica do mosta Žrtava fašizma (bivšeg Doma JNA).

02. 10. 2017.

Novi šalter za naplatu u TC Bazar

Kategorija: Novosti
Poslao: senada
’’Čistoća’’ d.o.o. je danas (02. oktobra) otvorilo šalter za naplatu odvoza i deponovanja komunalnog otpada u TC Bazar, u Ulici Blaža Jovanovića u Bloku V.
Radno vrijeme šaltera je svakog radnog dana od 7 do 14 sati subotom od 7 do 12 sati, a pauza je od 10-10.30 sati.

<< <  Str. 2 od 15  > >>