Odluke o izboru najpovoljnije ponude

<< <  Str. 11 od 11
03. 10. 2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom pozivu 11/13 za partiju 5

Kategorija: Odluke o izboru najpovoljnije ponude
Poslao: senada

Tekst odluke možete preuzeti ovdje

03. 10. 2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom pozivu 11/13 za partiju 4

Kategorija: Odluke o izboru najpovoljnije ponude
Poslao: senada

Tekst odluke možete preuzeti ovdje

03. 10. 2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom pozivu 11/13 za partiju 3

Kategorija: Odluke o izboru najpovoljnije ponude
Poslao: senada

Tekst odluke možete preuzeti ovdje

03. 10. 2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom pozivu 11/13 za partiju 2

Kategorija: Odluke o izboru najpovoljnije ponude
Poslao: senada

Tekst odluke možete preuzeti ovdje

03. 10. 2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude po javnom pozivu 11/13 za partiju 1

Kategorija: Odluke o izboru najpovoljnije ponude
Poslao: senada

Tekst odluke možete preuzeti ovdje

<< <  Str. 11 od 11