Novosti

Broj čitanja: 38
26. 01. 2018.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 26. januar 2018. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Ekipe ’’Čistoća’’ d.o.o. svakodnevno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti – manuelno održavanje javnih površina, pražnjenje kontejnera postavljenih na prostoru Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada, kao i uklanjanje nelegalno formiranih odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina.

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije danas u prvoj smjeni čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina u naseljima Zagorič i Zelenika, a ovi poslovi će u drugoj smjeni biti nastavljeni na Starom aerodromu.
Uz angažovanje mehanizacije, ekipe su juče u prvoj smjeni sa 20 lokacija uklonile nelegalno odložen otpad oko kontejnera i sa javnih površina u naselju Konik, a 30 lokacija je sanirano u naseljima Kruševac, Donja i Gornja Gorica.

Poslovi su juče u drugoj smjeni obavljani u naselju Masline odakle je sa 26 lokacija uklonjen nelegalno odložen otpad. 

Poslovi uklanjanja zemlje i drugog sitnog otpada uz ivičnjake saobraćajnica, uz angažovanje autočistilice, danas se obavljaju u naselju Stari aerodrom, a juče su ovi poslovi obavljani na Zabjelu. 

Grupa radnika angažovana na pojačanom održavanju čistoće javnih površina danas poslove manuelnog sakupljanja otpada obavlja u naselju Konik, a juče su uz stari put prema Danilovgradu sakupili 75 kesa otpada. 

Pražnjenje kontejnera se na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada vrši redovno, prema utvrđenoj dinamici.