Novosti

Broj čitanja: 72
07. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 07.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Poslao: senada

Radovi na lokaciji budućeg šestog reciklažnog dvorišta u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci su u završnoj fazi.
Trenutno se izvode radovi na pripremi podloge za asfaltiranje unutrašnje saobraćajnice i postavljanje poslovnog kontejnera.
Narednih dana će se obavljati poslovi asfaltiranja, povezivanje elektro i vodovodnih instalacija, postavljanje kapije i info table.
Podsjećamo da ukupna vrijednost investicije, sa radovima i opremanjem, iznosi 148.408,59 eura, a finansirana je iz sredstava Budžeta Glavnog grada opredijeljenih za ovu namjenu.

Grupa radnika je danas bila angažovana na pojačanom čišćenju javnih površina – sakupljanju otpada uz nikšićku magistralu, a juče su ovi poslovi obavljani na Koniku odakle je sakupljeno 100 kesa otpada.
Poslovi uklanjanja zemlje i drugog sitnog otpada uz ivičnjake saobraćajnica, uz angažovanje autočistilice, danas su obavljani na Zabjelu i u Blokovima V, VI i IX.