Zahtjevi za dostavljanje ponuda šopingom

Broj čitanja: 247
01. 01. 2016.

Obavještenje

Kategorija: Zahtjevi za dostavljanje ponuda šopingom
Poslao: senada
Naručilac u skladu sa ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) objavljuje na Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearch.html?locale=sr&) tenderske dokumentacije, odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluke o obustavi postupka i ugovore zaključene sa izabranim ponuđačima.